Swyddogion 2024-25 | Officials 2024-25

Cyfarwyddwraig Cerdd | Musical Director – Sharon Long
Llywydd | President – Alun Williams
Is-Lywydd am oes | Life Vice President – Eric Williams
Cadeirydd | Chairman – Geraint Davies
Is Gadeirydd | Vice Chairman – Tim Boyle
Ysgrifennydd | Secretary – Meirion John
Is Ysgrifennydd | Assistant Secretary – Danny Davies
Trysorydd | Treasurer – Kees Huysmans
Llyfyrgellydd | Librarian – Keri Davies
Ysgrifennydd Aelodaeth | Membership Secretary – Deian Griffiths
Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary – Meirion John
Gohebydd y Wasg | Press Officer – Danville Griffiths
Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol | Social Media Officer – Rob Phillips
Cyflwynwyr | Comperes – Rob Phillips
Trefnydd | Marshall – Danny Davies
Rheolwyr Llwyfan | Stage Manager Eifion Evans, Emyr Jenkins
Swyddog Archfau | Archivist – Emyr Jenkins
Arweinydd | Conductor – Elonwy Davies
Cyfeilyddes | Accompianist – Elonwy Pugh-Huysmns

Pwyllgor y Cor | Committee

Sharon Long, Alun Williams, Geraint Davies, Tim Boyle, Meirion John, Elfan Jaes, Richard Edeards, Keri Davies, Eric Williams

Pwyllgor Cerdd | Music Committee

Sharon Long, Elonwy Pugh-Huysmans, Cyril Davies, Elfan James, Dan Griffiths, Kees Huysmans

Cyn Swyddogion | Past Officials

 • Aweinyddion | Conductors
 • Oliver Williams 1964 – 1981
 • Elwyn Davies 1981- 1991
 • Elonwy Davies 1991-2024
 • Llywydddion | Presidents
 • Andrew Jones 1964 – 1980
 • Gwyn Richards 1980 – 1984
 • Oliver Williams 1984 am oes
 • Alun Williams 1998 –
 • Eric Williams 2109 am oes
 • Cadeiryddion | Chairmen
 • Eric Slaymaker
 • Hefin Jenkins (1974-1981)
 • David Williams (1981-1982)
 • J Arthur Roderick (1982-2013)
 • Cyril Davies (2013-2015)
 • Kenneth Lewis (2015-2107)
 • Haydn Richards (2017-2019)
 • Kees Hyusmans (2019 – 2023)
 • Ysgrifenyddion | Secretaries
 • Dilwyn Roberts
 • J Arthur Roderick
 • Eric Williams
 • Phillip Davies (1980-1982)
 • Alun Jones (1982-1989)
 • Eric Williams (1989- 2013)
 • Robert Phillips (2013-2015)
 • Alun Jones (2015-2023)
 • Meirion John (2023-)
 • Trysoryddion | Treasurers
 • Evan Williams
 • Eric Slaymaker
 • Brian Davies
 • Alun Jones (1997-2005)
 • Dewi Davies (2005-2015)
 • Keri Davies (2015-2019)
 • Meirion John (2019-2023)
 • Tim Boyle (2023-)
 • Cyfeilyddion | Accompanists
 • Bernad Lewis
 • Gwynfor Thomas
 • Beryl Davies
 • Margaret Jones
 • Sylfan Evans
 • Ceinwen Evans
 • Elonwy Davies
 • Gerain Williams
 • Elonwy Pugh-Huysmans
 • Arweinyddion y Cyngherddau | Concert Comperes
 • Iwan Davies
 • Len Evans
 • Eric Slaymaker
 • Ken Lewis
 • Arthur Roderick
 • Cyril Davies
 • Rhys Bebb Jones
 • Geraint Davies
 • Rob Phillips