CDau a llyfrau y Cor ar gael oddi wrth yr Ysgrifennydd ac yn ein cyngherddau. Dibynnu ar argaeledd/ CDs and books are available from the Secretary and at our concerts. Subject to availability.