Croeso i wefan Cor Meibion Cwmann a’r Cylch – dewch i ganu gyda ni! | Welcome to Cor Meibion Cwmann’s website – join us and sing!

Cyngerdd Dathlu 60 mlynedd Côr Meibion Cwmann ar Cylch

Mawrth 16eg am 7yh yn Neuadd St Iago Cwmann Artistiaid: Aled Hall, Gwawr Taylor, Kees Huysmans, Plant Ysgol Carreg Hirfaen  ar  Côr.

Tocynnau £10 ar gael gan aelodau’r Cor, (plant ysgol gynradd am ddim)

Cor Meibion Cmwmman a’r Cylch 60th Anniversary Concert

March 16th at 7pm – in Neuadd St Iago Cwmann . Artists: Aled Hall, Gwawr Taylor, Kees Huysmans, Children of Ysgol Carreg Hirfaen  and the Choir.

Tickets £10 available from members of the choir, (school children free).

Lleoliad ymarferion – Festri Capel Brondeifi, Llanbed – Nos Fercher, 8.00 – 9.30 yr hwyr
(Trefniadau arbennig ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws)

Rehearsals – Brondeifi Chapel Vestry, Lampeter – Every Wednesday, 8.00 to 9.30 pm
(Special arrangements at this time due to Coronavirus)

Rydym yn aelod o Gymdeithas Corau Meibion Cymru | We’re members of the Welsh Association Male Choirs