Croeso i wefan Cor Meibion Cwmann a’r Cylch – dewch i ganu gyda ni! | Welcome to Cor Meibion Cwmann’s website – join us and sing!

Angen Arweinydd Newydd
Yn dilyn penderfyniad arweinyddes Côr Meibion Cwmann a’r cylch i ymddeol yn 2024, rydym nawr yn chwilio am person addas i’w olynu. Mae’r côr yn ymarfer yn wythnosol yn Llanbed gyda rhyw 40 o aelodau brwdfrydig.Os am sgwrs danfonwch ebost i [email protected]

Lleoliad ymarferion – Festri Capel Brondeifi, Llanbed – Nos Fercher, 8.00 – 9.30 yr hwyr
(Trefniadau arbennig ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws)

Rehearsals – Brondeifi Chapel Vestry, Lampeter – Every Wednesday, 8.00 to 9.30 pm
(Special arrangements at this time due to Coronavirus)

Rydym yn aelod o Gymdeithas Corau Meibion Cymru | We’re members of the Welsh Association Male Choirs