Croeso i wefan Cor Meibion Cwmann a’r Cylch – dewch i ganu gyda ni! | Welcome to Cor Meibion Cwmann’s website – join us and sing!

Lleoliad ymarferion – Festri Capel Brondeifi, Llanbed – Nos Fercher, 8.00 – 9.30 yr hwyr

Rehearsals – Brondeifi Chapel Vestry, Lampeter – Every Wednesday, 8.00 to 9.30 pm

Rydym yn aelod o Gymdeithas Corau Meibion Cymru | We’re members of the Welsh Association Male Choirs