Digwyddiadau 2024

 • Ionawr 31ain – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cor / January 31st Choir Annual General Meeting
 • Mawrth 16eg am 7yh – Cyngerdd Dathlu 60 mlynedd Côr Meibion Cwmann ar Cylch, Neuadd St Iago Cwmann Nos Sadwrn. Artistiaid: Aled Hall, Gwawr Taylor, Kees Huysmans, Plant Ysgol Carreg Hirfaen  ar  Côr. Tocynnau £10 ar gael gan aelodau’r Cor, (plant ysgol gynradd am ddim) / March 16th at 7pm – Concert to Celebrate our 60th anniversary in Neuadd St Iago Cwmann . Artists: Aled Hall, Gwawr Taylor, Kees Huysmans, Children of Ysgol Carreg Hirfaen  and the Choir. Tickets £10 available from members of the choir, (school children free).

Digwyddiadau 2023

 • Ebrill 16eg – Cymanfa Ganu Eglwydd Llanddewi Brefi 7.30yh / April 16th – Cymanfa Ganu in Llanddewi Brefi Church at 7.30pm
 • Ebrill 28ain. Cinio Blynyddol Clwb Rygbi Llambed / 28 April Annual dinner at Lampeter Rugby Club
 • Mai 14eg Gymanfa Ganu Capel Soar 5 y.h / May 14 Cymanfa Ganu at Capel Soar 5pm
 • Mai 17eg Ymweliad gan Americanwyr -Gwesty Glynhebog/Falcondale. 8.00 y. h / 17 May Singing for visiting Americans at the Falcomdale Hotel 8.00pm
 • Mai 22ain Dathlu Sulgwyn Capel Seilo 7.30 y.h / May 22 Celebration of Whitsun at Capel Seilo 7.30pm
 • Mehefin 9fed – Cyngerss yn Eglwys Pedr Sant, Llanbedr Pont Steffa, 7.30yh / Concert at St Peter’s Church, Lampeter at 7.30pm
 • Gorffennaf 7fed Hufen a Mefus Clwb Bowlio 7.30 y.h / July 7th Strawberries and Cream at Lampeter Bowls Club 7.30pm
 • Gorffennaf 29ain – Canu yn Gwyl Bwyd Llanbed 4.15yp / July 29 – Singing at Lampeter Food Fest 4.15pm
 • Hydref 5ed – Cany ar gyfer Rhaglen Deledu S4C Priodas Pum Mil / October 4th – Singing for S4C TV prgramme Priodas Pum Mil
 • Rhagfyr 3ydd – Canu yn y Ffair Nadolig yn Llaerchaeron 1.30yh a 3.30yh / December 3rd – singing at the Llanerchaeron Christmas Fayre at 1.30pm and 3.30pm.

Digwyddiadau 2020

 • January 15th 2020 8.00pm Brondeifi Vestry 1st reharsal 2020
 • January 22nd 2020 7.30pm Brondeifi Vestry AGM
 • January 29th 2020 6.00pm Cwmaur Llanybydder Entertain residents
 • February 29th 2020 11.00am St David’s Day Take part in procession
 • March 8th 2020 1.00pm Neath RAH rehearsal
 • March 21st 2020 ??? Lampeter Church Concert (Cancelled)
 • April 15th 2020 ??? Capel y Groes Eisteddfod (Cancelled)
 • May 2nd 2020 2.30pm Falcondale Hotel Sing at Wedding (Cancelled)
 • May 2nd 2020 ??? Talgarreg Eisteddfod (Cancelled)
 • May 10th 2020 5.00pm Soar Chapel Lampeter Singing Festival (Cancelled)
 • May 17th 2020 5.00pm Chapel Gwyddgrug Singing Festival (Cancelled)

Digwyddiadau 2019 | 2019 Events

 • January 30th 2019 7.30pm Brondeifi Vestry Lampeter Choir AGM
 • March 4th 2019 12.45pm Ysgol Bro Pedr Llanbed Gorymdaith Gwyl Dewi
 • April 5th 2019 7.00pm Annual Dinner Cross Hands Llanybydder
 • May 4th 2019 9.30pm Talgarreg Eisteddfod
 • May 5th 2019 10.30am Noddfa Chapel Mayor’s Service
 • May 12th 2019 5.00pm Soar Chapel Lampeter Singing Festival
 • June 9th 2019 3.30pm Falcondale Lampeter Concert
 • June 28th 2019 7.00pm Bowls Club Lampeter Strawberries and Cream
 • August 15th 2019 7.30pm Aberporth Hall Concert “Dydd Iau Bach”
 • August 31st 2019 3.30pm Alltymynydd Llanybydder Sing at Open Day
 • Septemeber 6th 2019 7.00pm St James’ Hall Cwmann Concert
 • October 18th/20th 2019 8.00am Cardiff Choir Trip
 • November 20th 2019 7.00pm Maesyfelin, Drefach Entertain residents
 • November 23rd 2019 12.00 noon Arts Hall University Sing at Christmas Fayre
 • November 27th 2019 6.30pm Alltymynydd Home Entertain residents
 • November 28th 2019 6.00pm High Street Lampeter Carol singing
 • December 4th 2019 7.00pm Hafan Deg Lampeter Entertain residents
 • December 4th 2019 8.00pm Llys Pedr Lampeter Entertain residents
 • December 11th 2019 7.00pm Hafan yr Efail Llanon Entertain residents
 • December 18th 2019 7.00pm Min-y-Mor Aberaeron Entertain residents

Digwddiadau 2018 | 2018 Events

 • January 10th 2018 8.00pm Brondeifi Vestry Rehearsals resume
 • January 17th 2018 7.30pm Brondeifi Vestry Choir AGM
 • March 2nd 2018 12.45pm Lampeter St David’s Town Procession
 • March 7th 2018 7.00PM Maesyfelin Home Drefach Sing to residents
 • March 25th 2018 5.30pm Shiloh Chapel Lampeter Charity Singing Festival
 • April 8th 2018 12.30pm Pontardawe Leisure Centre Last rehearsal for Albert Hall
 • April 20th 2018 7.30pm Lampeter Rugby Club Annual Dinner
 • May 13th 2018 5.00pm Soar Chapel Lampeter Singing Festival
 • May 19th 2018 7.00pm Albert Hall London Mass Choir Concert
 • May 23rd 2018 8.00pm Theatre Felinfach Rehearsal Ohio Concert
 • June 3rd 2018 7.30pm Falcondale Hotel Lampeter Sing to Canadian visitors
 • June 13th/20th 2018 8.00/7.30pm Theatre Felinfach Rehearsals Ohio concert
 • June 30th 2018 8.00pm Aberaeron Cymru Ohio
 • July 14th 2018 7.00pm Bwlchgwynt Chapel Tregaron Charity Concert
 • July 19th 2018 6.30pm TSD University Lampeter Sing at Chinese evening
 • July 28th 2018 2.00pm Llanfiangel Rhos y Corn Church Sing at wedding
 • August 8th 2018 2.30pm Eisteddfod Genedlaethol Canu ar Llwyfan Llesiant
 • September 1st 2018 3.00pm Alltymynydd Llanybydder Sing at summer fair
 • October 20th 2018 2.30pm Herefordshire Sing at wedding
 • November 21st 2018 7.00pm Hafan yr Efail Llannon Entertain residents
 • November 24th 2018 12 noon Trinity St David’s Lampeter Sing at Christmas Fayre
 • November 28th 2018 6.30pm Alltymynydd Llanybydder Entertain residents
 • November 28th 2018 7.45pm approx Cwmaur Home Llanybydder Entertain residents
 • December 1st 2018 6.00pm Trinity St David’s Lampeter Friendship Dinner
 • December 5th 2018 7.00pm Hafan Deg Lampeter Entertain residents
 • December 5th 2018 8.00pm approx Llys Pedr Lampeter Entertain residents
 • December 6th 2018 5.15pm High Street Lampeter Carol Singing
 • December 10th 2018 7.00pm Anedd Llanybydder Entertain residents
 • December 10th 2018 8.00pm approx Maes y Felin Drefach Entertain residents
 • December 12th 2018 8.00pm St Peter’s Church Lampeter Practise for Saturday
 • December 15th 2018 7.00pm St Peter’s Church Lampeter Christian Aid Service
 • December 19th 2018 7.00pm Min y Mor Aberaeron Entertain residents

Digwyddiadau 2017 | 2017 Events

 • January 11th 2017 7.00pm Hafan yr Efail Llannon Entertain residents
 • January 18th 2107 8.00pm Brondeifi Chapel Vestry Rehearsals restart
 • January 25th 2017 7.30pm Brondeifi Chapel Vestry AGM
 • February 12th 2017 6.00pm Shiloh Chapel Lampeter Singing Festival
 • March 12th 2017 6.00pm Theatr Felinfach Recording “Cythrel Canu”
 • April 7th 2017 7.30pm Rugby Club Lampeter Annual Dinner
 • April 24th 2017 7.00pm Ysgol Dyffryn Taf Whitland Albert Hall Rehearsal
 • May 9th 2017 7.00pm Falcondale Hotel Lampeter Entertain Sweden visitors
 • May 12th 2017 7.00pm Llangeler Church Concert
 • May 14th 2017 5.00pm Soar Chapel Lampeter Singing Festival
 • June 17th 2017 2.00pm Aberglasney Sing at wedding
 • June 24th 2017 7.00pm St Peter’s Church Lampeter Charity Concert
 • July 7th 2017 7.30pm Lampeter Bowls Club Strawberries and Cream
 • August 13th 2017 1.30pm Aberaeron Sing at Cobs Festival
 • August 19th 2017 3.30pm Alltymynydd Llanybydder Sing at Open Day
 • September 6th 2017 7.30pm Brondeifi Vestry Lampeter Choir Photo
 • September 17th 2017 6.00pm Aberduar Chapel Llanybydder Singing Festival
 • October 4th 2017 7.30pm Pumpsaint Hall Joint Rehearsal
 • October 21st 2017 7.00pm Ysgol Bro Dinefwr Ffairfach Charity concert
 • November 6th 2017 7.30pm Ysgol Dyffryn Taf Whitland Albert Hall Rehearsal
 • November 19th 2017 7.00pm Myddfai Community Hall Concert
 • November 22nd 2017 7.00pm Hafan yr Efail Llannon Entertain residents
 • November 25th 2017 12 noon Trinity St David’s Arts Hall Open Xmas Fair
 • November 29th 2017 7.00pm Annedd Llanybydder Entertain residents
 • December 6th 2017 7.00pm Hafan Deg Lampeter Entertain residents
 • December 6th 2017 8.00pm Llys Pedr Lampeter Entertain residents
 • December 7th 2107 5.15pm High Street Lampeter Xmas Carols
 • December 13th 2017 6.30 pm Alltymynydd Llanybydder Entertain residents
 • December 13th 2017 8.00pm Cwm Aur Llanybydder Entertain residents
 • December 20th 2017 7.00pm Min y Mor Aberaeron Entertain residents

Digwyddiadau 2016 | 2016 Events

 • January 20th 2016 8.00pm Brondeifi Chapel Vestry Reconvene after Holiday
 • January 27th 2016 7.30pm Brondeifi Chapel Vestry AGM
 • February 5th 2016 7.30pm Rugby Club Lampeter Annual Dinner
 • April 16th 2016 7.00pm Victoria Hall Llanwrtyd Wells Concert
 • April 24th 2016 6.00pm Bwlchgwynt Tregaron Singing Festival
 • May 8th 2016 5.00pm Soar Lampeter Singing Festival
 • May 15th 2016 4.00pm Bethel Cwmpedol Singing Festival
 • May 20th/22nd 9.30am Queens Hotel Llandudno Choir away weekend
 • May 28th 2016 7.00pm Tregroes Church 250th anniversary event
 • May 29th 2016 7.00pm Tregroes Church 250th anniversary event
 • June 19th 2016 7.30pm Llwynrhydowen Chapel 250th anniversary event
 • June 25th 2016 7.30pm St James’s Hall Cwmann Concert for Air Ambulance
 • August 3rd 2016 1.00pm National Eisteddfod Abergavenny Entertain on field
 • September 14th 2016 8.00pm Carreg Hirfaen School Practice night
 • September 15th 2016 7.00pm Falcondale Hotel Lampeter Entertain Sweedish visitors
 • September 24th 2016 3.00pm Longwood Llanfair Entertainment
 • October 15th 2016 2.30pm Alltymynydd Llanybydder Entertain residents
 • October 21st 2016 6.45pm Falcondale Hotel Lampeter Birthday entertainment
 • October 31st 2016 7.30pm Whitland Secondary School Rehearsal for Albert Hall
 • November 4th 2016 7.30pm Theatre Felinfach Concert
 • November 6th 2016 7.30pm Bethel Chapel Llansawel Concert to support RWAS
 • November 26th 2016 12.00noon Arts Hall Lampeter TSD Sing at Xmas fair opening
 • November 30th 2016 7.00pm Anedd Llanybydder Entertain residents
 • December 7th 2016 7.00pm Hafan Deg Lampeter Entertain residents
 • December 7th 2016 8.00pm Llys Pedr Lampeter Entertain residents
 • December 8th 2016 5.15pm High Street Lampeter Carol singing
 • December 14th 2016 6.30pm Alltymynydd Llanybydder Entertain residents
 • December 14th 2016 7.45pm Cwmaur Llanybydder Entertain residents
 • December 21st 2016 7.00pm Min y Mor Aberaeron Entertain residents

Digwtddiadau 2015 | 2015 Events

 • January 14th 2015 7.00pm Hafan yr Efail Llanon Entertain Residents
 • January 28th 2015 7.30pm Brondeifi Vestry AGM
 • March 7th 2015 7.30pm Grannell Hotel Llanwnnen Annual Dinner
 • March 18th 2015 8.00pm Brondeifi Vestry Lampeter Milk Challenge
 • March 22nd 2015 1.00pm Pontardawe Leisure Centre Rehearsal Albert Hall
 • March 31st 2015 7.30pm Grannell Hotel Llanwnnen Sing at book launch
 • April 22nd 2015 7.30pm Morfa Chapel Aberystwyth Rehearsal Albert Hall
 • May 7th 2015 7.00pm Leisure Centre Lampeter Record Noson Lawen for S4C
 • May 9th 2015 7.00pm Albert Hall London 1000 voice Concert
 • June 13th 2015 7.30pm Llanfair Clydogau Hall Concert for visitors
 • July 4th 2015 2.00pm Canolfan Cwmann Cacen a chan Corisma
 • July 15th 2015 7.30pm Tabernacl Aberaeron Joint practice with Aberystwyth
 • July 24th 2015 7.30pm Tabernacl Aberaeron Joint concert with Aberystwyth MV
 • August 7th 2015 1.00pm National Eisteddfod Meifod Sing to entertain on field
 • August 20th 2015 7.30pm Aberporth Hall Concert
 • August 22nd 2015 3.00pm Alltymynydd Llanybydder Sing at Summer Fair
 • September 26th 2015 11.00am Llanarth Church Sing in wedding ceremony
 • October 10th 2015 2.00pm Lampeter Church Sing in wedding ceremony
 • November 18th 2015 7.00pm Hafan yr Efail Llannon Entertain Residents
 • November 21st 2015 7.30pm St Teilo’s Church Brechfa Charity Concert (Postponed)
 • November 28th 2015 12.00 noon Arts Hall TSD Lampeter Open Xmas Fair
 • December 2nd 2015 7.00pm Hafan Deg Lampeter Entertain Residents
 • December 2nd 2015 8.00pm Llys Pedr Lampeter Entertain Residents
 • December 9th 2015 7.00pm Annedd Home Llanybydder Entertain Residents
 • December 10th 2015 5.30PM High Street Lampeter Sing carols
 • December 13th 2015 6.30pm Llanybydder Church Sing in carol service
 • December 16th 2015 6.30pm Alltymynydd Llanybydder Entertain Residents
 • December 16th 2015 7.30pm Cwm Aur Llanybydder Entertain Residents
 • December 23rd 2015 7.00pm Min y Mor Aberaeron Entertain Residents
 • December 28th 2015 11.00am Llanwenog Church Sing in wedding ceremony

Diwyddiadau 2014 | 2014 Events

 • January 29th 2014 7.30pm Vestry Brondeifi AGM
 • February 22nd 2014 7.00pm Grannell Llanwnnen 50th Anniversary Dinner
 • March 18th 2014 7.30pm Llanwenog Church Concert
 • April 6th 2014 1.30pm St David’s Church Neath Rehearsal Albert Hall
 • April 13th 2014 7.00pm Silian Church Church Singing Festival
 • May 23rd/25th 2014 9.30am Queen’s Hotel Llandudno 50th Anniversary Trip
 • June 27th 2014 7.30pm St James’s Hall Cwmann 50th Anniversary Concert
 • July 11th 2014 2.00pm Brondeifi Chapel Lampeter Sing in funeral (A Roderick)
 • July 11th 2014 7.00pm Shiloh Chapel Lampeter TV Recording S4C
 • August 7th 2014 11.45am Carmarthenshire CC stand Sing to entertain National Eisteddfod Llanelli
 • August 7th 2014 1.00pm Entertainment Stage Sing to entertain National Eisteddfod Llanelli
 • August 10th 2014 7.30pm University Chapel Lampeter Entertain Australian Party
 • September 20th 2014 3.15pm Alltymynydd Llanybydder Sing at Summer Fair
 • October 11th 2014 2.00pm Llanddewi Brefi Sing at Funeral (Mrs B Davies)
 • October 11th 2014 6.30pm Conrah Chancery Sing at Wedding
 • October 12th 2014 7.00pm Soar Chapel Lampeter 50th Anniversary Gymanfa
 • October 22nd 2014 7.00pm St James’s Hall Cwmann Launch of 50th Anniv. Book
 • October 30th 2014 7.00pm Vestry Aberduar Llanybydder Charity Concert
 • October 31st 2014 7.30pm Hall Velindre Drefach Charity Concert
 • November 1st 2014 12.00pm Llanfiangel ar Arth Church Sing at Funeral (Ifor Rees)
 • November 7th 2014 7.30pm Memorial Hall Aberaeron British Legion Concert
 • November 12th 2014 7.00pm Morfa Chapel Aberystwyth Rehearsal Albert Hall
 • November 29th 2014 12.00pm Arts Hall University Open Christmas Fair
 • December 3rd 2014 6.00pm Alltymynydd Llanybydder Entertain Residents
 • December 3rd 2014 7.15pm Cwmaur Llanybydder Entertain Residents
 • December 4th 2014 5.00pm High Street Lampeter Carol singing
 • December 10th 2014 7.00pm Hafan Deg Lampeter Entertain Residents
 • December 10th 2014 8.00pm Llys Pedr Lampeter Entertain Residents
 • December 14th 2014 2.00pm Min y Mor Aberaeron Entertain Residents
 • December 20th 2014 7.00pm St Peter’s Church Lampeter Christian Aid Concert

Digwyddiadau 2013 | 2013 Events

 • January 9th 2013 Brondeifi Vestry 7.30pm Annual General Meeting
 • March 9th 2013 Grannell Hotel, Llanwnnen 7.30pm Annual Dinner
 • March 17th 2013 Alltymynydd Residential Home 4.00pm Sing to residents
 • March 22nd 2013 Victoria Hall, Lampeter 7.00pm Opening of music festival
 • May 19th 2013 Llanfair Clydogau Church 6.00pm Concert
 • May 20th 2013 Llangeitho Chapel 7.00pm Recording TV programme
 • June 26th 2013 Community Centre Cwmann 7.00pm Song, strawberries and cream
 • August 8th 2013 National Eisteddfod Denbigh 1.00pm Sing on Eisteddfod field
 • August 16th 2013 St Peter’s Church Lampeter 11.30am Sing in Wedding
 • August 31st 2013 Alltymynydd Residential Home 3.30pm Sing at Summer Fair
 • September 14th 2013 New Theatre, Llanelli 7.00pm Mass Choir Children in need
 • September 22nd 2013 Penybont Church Trelech 7.30pm Concert in aid of church funds
 • October 14th 2013 Tabernacl Chapel Whitland 7.30pm Rehersal for Albert Hall Concert
 • November 2nd 2013 St David’s Hall Cardiff 7.00pm Sing in Remembrance Festival
 • November 17th 2013 Seilo Chapel Lampeter 7.00pm Take part in singing Festival
 • November 30th 2013 Arts Hall, TSD, Lampeter 12.00 noon Sing at opening of Xmas fair
 • December 4th 2013 Alltymynydd, Llanybydder 6.00pm Sing to residents
 • December 4th 2013 Cwmaur, Llanybydder 7.15pm Sing to residents
 • December 5th 2013 High Street Lampeter 6.30pm Community Carol Singing
 • December 11th 2013 Hafandeg Lampeter 7.00pm Sing to residents
 • December 11th 2013 Llys Pedr Lampeter 8.00pm Sing to residents
 • December 18th 2013 Min y Mor, Aberaeron 7.00pm Sing to residents

Digwyddiadau 2012 | 2012 Events

 • February 19th 2012 Neath Sports Centre 1.00pm Final Rehersal for 1000 voices
 • March 2nd 2012 Pontrhydyfendigaid Pavilion 7.00pm Recording Hymn Singing
 • March 24th 2012 MEN Arena Manchester 7.00pm 1000 voices concert
 • April 21st 2012 Neuadd Brofana Ffarmers 7.30pm Charity Concert
 • May 4th 2012 Pontgarreg Hall 7.30pm Concert
 • May 20th 2012 Capel Gwyddgrug 5.00pm Take part in singing festival
 • June 16th 2012 Alltymynydd Home (Cancelled) 3.30pm Sing at Summer Fair Anniversary Bury Port Choir
 • June 27th 2012 Lloyds Fish and Chips Lampeter 6.45pm Sing for Heno on S4C
 • August 9th 2012 National Eisteddfod Glamorgan 1.00pm Sing on entertainment stand
 • September 15th 2012 Alltymynydd Home 2.30pm Sing at Summer Fair
 • October 27th 2012 Victoria Hall Llanwrtyd 7.30pm Concert
 • November 9th 2012 Trinity/St David’s College Lampeter 8.30pm Concert for RABI event
 • November 21st 2012 Brondeifi Vestry 8.00pm Extraordinary General Meeting
 • December 2nd 2012 Smyrna Llangain 7.00pm Concert
 • December 5th 2012 Alltymynydd Home Llanybydder 6.00pm Sing to residents
 • December 5th 2012 Cwm Aur Home Llanybydder 7.15pm Sing to residents
 • December 12th 2012 Hafan Deg Lampeter 7.00pm Sing to residents
 • December 12th 2012 Llys Pedr Lampeter 8.00pm Sing to residents
 • December 19th 2012 Min y Mor Aberaeron 7.00pm Sing to residents

Digwyddiadau 2011 | 2011 Events

 • January 12th 2011 Awel Deg Llandyssul 7.00pm Sing to residents
 • January 19th 2011 Min y Mor Aberaeron 7.00pm Sing to residents
 • March 3rd 2011 Pavilion Pontrhydyfendigaid 7.00pm Singing Festival “Can i Gymru”
 • March 18th 2011 Granell Hotel Llanwnnen 7.30pm Annual Dinner
 • April 13th 2011 Primary School Llanybydder 7.30pm Charity Concert
 • June 29th 2011 Vestry Brondeifi Lampeter 7.00pm Strawberries and Song – Charity
 • July 9th 2011 Church Hall Lampeter 3.00pm 25th Anniversary Ramblers
 • July 31st 2011 Cenarth 3.00 & 5.00pm Sing at River Festival
 • August 4th 2011 National Eisteddfod Wrexham 3.00pm Sing on field
 • August 26th 2011 Lampeter School Hall 7.30pm Opening concert for Eisteddfod
 • September 4th 2011 Alltymynydd Home 3.30pm Singing at Open Day
 • October 1st 2011 Neuadd Brofana Ffarmers
 • (Postponed due to accident –
 • rearranged for 21st April 2012) 7.30pm Charity Concert
 • November 19th 2011 Penrhiwllan Hall 3.40 & 5.00pm Sing at Christmas Fair
 • November 23rd 2011 Brondeifi Vestry 7.30pm A G M
 • November 30th 2011 Hafandeg, Lampeter
 • Llys Pedr, Lampeter 7.00pm
 • 8.00pm Sing to residents
 • December 7th 2011 Alltymynydd, Llanybydder
 • Cwmaur, Llanybydder 6.00pm
 • 7.15pm Sing to residents
 • December 8th 2011 High Street Lampeter 7.30pm Carol Singing
 • December 17th 2011 St Peter’s Church Lampeter 7.00pm Charity Service/Concert
 • December 21st 2011 Minymor, Aberaeron 7.00pm Sing to residents

Digwyddiadau 2010 | 2010 Events

 • February 19th 2010 Porth Llandyssul 7.30pm Annual Dinner
 • March 26th 2010 Hall Cwmann 7.30pm Local Talent Concert
 • April 23rd 2010 Aberaeron Church 7.30pm Charity Concert
 • June 9th 2010 Sports Centre Aberaeron 9.00pm Charity Concert
 • June 11th 2010 Hall Felinfach 8.00pm Concert for Sioe Cardis
 • August 5th 2010 National Eisteddfod 1.00pm Sing on field
 • September 19th 2010 Devil’s Bridge 3.00pm Charity Concert
 • October 30th 2010 Great Hall Aberystwyth 7.30pm Charity Concert
 • November 6th 2010 St David’s Hall Cardiff 7.30pm Remembrance Concert
 • November 10th 2010 Festry Brondeifi 7.30pm Choir AGM
 • November 24th 2010 Hafandeg Home 7.00pm Sing to residents
 • November 24th 2010 Llys Pedr Lampeter 8.15pm Sing to residents
 • December 1st 2010 Alltymynydd Llanybydder 6.00pm Sing to residents
 • December 1st 2010 Cwm Aur Llanybydder 7.15pm Sing to residents
 • December 3rd 2010 Lampeter Square 6.30pm Sing at Xmas lights switchon
 • December 9th 2010 Lampeter High Street 7.30pm Singing carols
 • December 18th 2010 St Peter’s Church – (CANCELLED – SNOW) 7.00pm Charity Sevice/Concert
 • December 19th 2010 Neuadd Brofana Farmers – (CANCELLED – SNOW) 7.30pm Charity Concert
 • December 22nd 2010 Min y Mor Home Aberaeron – (POSTPONED – SNOW) 7.00pm Sing to residents